Grafik zajęć

PLAN ZAJĘĆ NA BASENIE SP28 UL. RADOŚCI - SEMESTR WIOSENNY 2023

GODZINY / DZIEŃ:

PONIEDZIAŁEK start 30.01.2023; koniec 29.05.2023 (15 zajęć)

DNI WOLNE 3.04; 10.04; 1.05

17.15 - 18.00  

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW

 • LEKCJE INDYWIDUALNE

 •  GRUPA POCZĄTKUJĄCA 4 - 5 LATKÓW - kontynuacja

 •  GRUPA POCZĄTKUJĄCA 6 - 7 LATKÓW - kontynuacja

 • DZIECI i MŁODZIEŻ - nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup  

 • PŁYWANIE RODZINNE

18.00 - 18.45

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW 

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 6 - 7 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 8 - 10 LATKÓW - kontynuacja

 •  GRUPA DOROSŁYCH - kontynuacja

 • DZIECI i MŁODZIEŻ- nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup

 • GRUPA DOROSŁYCH - nauka i doskonalenie pływania

GODZINY / DZIEŃ:

ŚRODA  start 1.02.2023; koniec 31.05.2023  (15 zajęć)

DNI WOLNE 5.04; 12.04; 3.05

17.15 - 18.00  

 • LEKCJE INDYWIDUALNE

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW 

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 7 - 8 LATKÓW - kontynuacja

 • DZIECI i MŁODZIEŻ - nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup

 • PŁYWANIE RODZINNE

18.00 - 18.45

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 8 - 10 LATKÓW - kontynuacja 

 •  GRUPA DOROŚLI - kontynuacja

 • DZIECI i MŁODZIEŻ- nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup

GODZINY / DZIEŃ:

PIĄTEK start 3.02.2023; koniec 26.05.2023  (15 zajęć)

DNI WOLNE 7.04; 5.05

17.15 - 18.00  

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 4 - 5 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 6 - 7 LATKÓW - kontynuacja 

 • DZIECI i MŁODZIEŻ - nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup

 • GRUPA DOROSŁYCH - nauka i doskonalenie pływania

18.00 - 18.45

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 6 - 7 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 8 - 10 LATKÓW - kontynuacja 

 • GRUPA  DOROSŁYCH - kontynuacja 

 • DZIECI i MŁODZIEŻ- nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup

 • GRUPA DOROSŁYCH - nauka i doskonalenie pływania

GODZINY / DZIEŃ:

SOBOTA start 4.02.2023; koniec 27.05.2023  (15 zajęć)

DNI WOLNE 8.04; 6.05

9.45 - 10.30

 • LEKCJE INDYWIDUALNE

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 7 - 8 LATKÓW - kontynuacja

 • DZIECI i MŁODZIEŻ - nauka i doskonalenie pływania 

 • PŁYWANIE RODZINNE

10.30 - 11.15

 • LEKCJE INDYWIDUALNE

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 6 - 7 LATKÓW - kontynuacja

 • DZIECI i MŁODZIEŻ - nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup

 • PŁYWANIE RODZINNE

11.15 - 12.00

 • LEKCJE INDYWIDUALNE

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA 7 - 8 LATKÓW

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja 

 • DZIECI i MŁODZIEŻ - nauka i doskonalenie pływania (różne przedziały wiekowe oraz poziomy zaawansowania) - kilka grup

 • GRUPA DOROSŁYCH- nauka i doskonalenie pływania

PLAN ZAJĘĆ NA BASENIE UP UL. GŁĘBOKA - SEMESTR WIOSENNY 2023

GODZINY / DZIEŃ:

WTOREK start 31.01.2023; koniec 30.05.2023  (15 zajęć)

DNI WOLNE 4.04; 11.04; 2.05

17.00 - 17.45 

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LAT

 •  GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja

17.45 - 18.30

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja

18.30 - 19.15

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 8- 10 LATKÓW - kontynuacja

 • GRUPA DOROSŁYCH -  nauka i doskonalenie pływania (kontynuacja)

GODZINY / DZIEŃ:

CZWARTEK start 2.02.2023; koniec 25.05.2023  (15 zajęć)

DNI WOLNE 6.04; 4.05

17.00 - 17.45 

 •  GRUPA POCZĄTKUJĄCA 5 - 6 LATKÓW - kontynuacja

 • DZIECI  10 - 12 LAT - nauka pływania (kontynuacja)     

17.45 - 18.30

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 6 - 8 LATKÓW - kontynuacja

 • DZIECI 10 – 13 LAT  - doskonalenie pływania (kontynuacja)

18.30 - 19.15

 • DZIECI 8 – 10 LAT  - nauka i doskonalenie pływania - kontynuacja

 • NOWA GRUPA POCZĄTKUJĄCA - DOROŚLI